Dr. Jose P. Rizal: Si Jose Rizal at Ang Diwang Makabayan sa Pilipinas

Learning Material, Modules  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Jose Rizal.
Objective
1. nakapagpapaliwanag ng kahulugan ng diwang makabayan;
2. nakatutukoy ng ginampanan ni Jose Rizal sa pag-usbong ng diwang
makabayan sa bansa; at
3. nakapagbibigay-halaga sa mapayapang pamamaraan ng Kilusang
Propaganda sa paghingi ng pagbabago sa bansa sa pamamagitan ng isang
sanaysay tungkol sa kagitingang ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon
ng kolonyalismo.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan, Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pagkatao ng Tao Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Educators, Learners
Nakikilala ang mga indikasyon palatandaan ng pagkakaroon o kawalan ng kalayaan Nasusuri kung nakikita sa mga gawi ng kabataan ang kalayaan Naisasagawa ang pagbuo ng mga hakbang upang baguhin o paunlarin ang kaniyang paggamit ng kalayaan Nasusuri ang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa unang yugto ika16 at ika17 siglo pagdating nila sa timog at kanlurang asya Naipapaliwanag ang mga nagbago at nanatili sa ilalim ng kolonyalismo Nasusuri ang kaugnayan ng ibat ibang ideolohiya ideolohiya ng malayang demokrasya sosyalismo at komunismo sa mga malawakang kilusang nasyonalista

Copyright Information

Yes
Department of Education, Ayala Foundation Incorporated
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

2.67 MB
application/pdf