Dr. Jose P. Rizal: Huwaran ng Magigiting na Tagapaglingkod Gawaing ng Tagapagdaloy

Modules, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Jose Rizal.
Objective
1. Enhance the values of learners through Philippine History
2. Emphasize the heroism of Jose Rizal.
3. Apply the values learned from the heroism of Jose Rizal in the learners’ milieu.

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Komunidad (PKom)
Educators, Learners
Naipakikita ang pagtulong at pangangalaga sa kapaligiran: pagdidilig ng mga halaman, pag-aalis ng mga damo at kalat, hindi pagsira ng halaman, pag-aalaga sa hayop. Naikukuwento ang mga naging karanasan bilang kasapi ng komunidad.

Copyright Information

Mikaela M. Obrador, Region III Teacher Developers
Yes
Ayala Foundation Incorporated and the Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.78 MB
application/pdf