Self Learning Module - Quarter 1 - Filipino: Grade 6, Module 1-15

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 26th

Description
Contents: 1. Filipino 6: Quarter 1 -Module 1: Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Nabasang Pabula, Kuwento, TekstongPang-Impormasyon at Usapan. 2. Filipino 6: Quarter 1 -Module 2: Pagsagot ng mga Tanong na Bakit at Paano. 3. Filipino 6: Quarter 1 -Module 3: Pangngalan at Panghalip. 4. Filipino 6: Quarter 1 -Module 4: Pagbibigay Kahulugan sa Kilos at Pahayag ng mga Tauhan sa Napakinggang Pabula. 5. Filipino 6: Quarter 1 -Module 5: Pagbibigay-Kahulugan sa mga Sawikain. 6. Filipino 6: Quarter 1 -Module 6: Pagkasusunod-sunod ng mga Pangyayari sa Kuwento. 7. Filipino 6: Quarter 1 -Module 7: Pagbibigay ng Hinuha sa Kalalabasan ng Pangyayari Bago, Habang at Matapos ang Pagbasa. 8. Filipino 6: Quarter 1 -Module 8: Magagalang na Pananalita. 9. Filipino 6: Quarter 1 -Module 9: Gamit ng mga Panghalip. 10. Filipino 6: Quarter 1 -Module 10: Pagsusuri ng Maikling Pelikula. 11. Filipino 6: Quarter 1 -Module 11: Pagbibigay ng Sarili at Maaring Solusyon sa Isang Suliraning Naobserbahan sa Paligid. 12. Filipino 6: Quarter 1 -Module 12: Angkop na Pamagat ng Talata. 13. Filipino 6: Quarter 1 -Module 13: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan. 14. Filipino 6: Quarter 1 -Module 14: Gamit ng Pangkalahatang Sanggunian sa Pagsasaliksik. 15. Filipino 6: Quarter 1 -Module 15: Pagsulat ng Kuwento; Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysayarter.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Pakikinig Pagpapahalaga sa Wika, at Panitikan
Educators, Learners
Nakikinig at nakatutugon nang angkop at wasto Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang pabula Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang usapan Nakikinig at nakatutugon nang angkop at wasto Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto Nabibigyang kahulugan ang kilos ng mga tauhan sa napakinggang pabula Nabibigyang kahulugan ang sawikaing napakinggan Naibibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari Naibibigay ang paksa ng napakinggang teksto Nabibigyang kahulugan ang kilos ng mga tauhan sa napakinggang kuwento

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

16.79 MB
application/x-zip-compressed