Pagsagot sa mga Tanong sa Napakinggang Pabula, Tula at Tekstong Pang-impormasyon

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 8th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng CID-LRMS ng Dibisyon ng Kalinga at ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Isinulat ito ni Luneza M. Gampil mula sa Calaocan Elementary School, Distrito ng Rizal. Ang modyul na ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng Unang Baitang upang matututunan ang pagsagot ng mga tanong sa binasang pabula, tula/tugma at tekstong pang-impormasyon.
Objective
1. Mailalarawan ang mga tauhan sa napakinggang pabula, tula/tugma at tekstong pang-impormasyon.

2. Mapapahalagahan ang mga napakinggang pabula, tula/tugma at tekstong pang-impormasyon.

3. Masasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang pabula, tugma/tula at tekstong pang-impormasyon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Filipino
pakikinig
Learners
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang pabula.

Copyright Information

Luneza M. Gampil
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.21 MB
application/pdf