Self-Learning Module - Quarter 2 - Filipino: Grade 3, Modules 1 to 8

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 July 29th

Description
Contents: 1. Filipino 3- Quarter 2- Module 1: Pagtukoy sa mga Salitang Magkakatugma/Batayang Talasalitaang Pampaningin. 2. Filipino 3- Quarter 2- Module 2: Pagyaman ng Talasalitaan. 3. Filipino 3- Quarter 2- Module 3: Pagbibigay ng Wastong Wakas ng Kuwento sa mga Naobserbahang Pangyayari sa Pamayanan. 4. Filipino 3- Quarter 2- Module 4: Pagkokompara ng mga Kuwento sa Pamamagitan ng Pagtatala ng Pagkatutulad at Pagkaiiba! 5. Filipino 3- Quarter 2- Module 5: Paggamit ng Pangngalan sa Paglalarawan ng Pamayanan! 6. Filipino 3- Quarter 2- Module 6: Pagbubuo ng mga Tanong Matapos Mapakinggan ang Isang Teksto! 7. Filipino 3- Quarter 2- Module 7: Pagsulat ng Talata. 8. Filipino 3- Quarter 2- Module 8: Pagbabago ng Dating Kaalaman Batay sa Binasang Teksto.
Objective
Contents:
1. Filipino 3- Quarter 2- Module 1: Pagtukoy sa mga Salitang
Magkakatugma/Batayang Talasalitaang Pampaningin.
2. Filipino 3- Quarter 2- Module 2: Pagyaman ng Talasalitaan.
3. Filipino 3- Quarter 2- Module 3: Pagbibigay ng Wastong Wakas ng Kuwento sa mga Naobserbahang Pangyayari sa Pamayanan.
4. Filipino 3- Quarter 2- Module 4: Pagkokompara ng mga Kuwento sa Pamamagitan ng Pagtatala ng Pagkatutulad at Pagkaiiba!
5. Filipino 3- Quarter 2- Module 5: Paggamit ng Pangngalan sa Paglalarawan ng Pamayanan!
6. Filipino 3- Quarter 2- Module 6: Pagbubuo ng mga Tanong Matapos Mapakinggan ang Isang Teksto!
7. Filipino 3- Quarter 2- Module 7: Pagsulat ng Talata
8. Filipino 3- Quarter 2- Module 8: Pagbabago ng Dating Kaalaman Batay sa Binasang Teksto

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagsulat (Komposisyon) Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan) Pagbasa (Pag-unawa sa Binasa)
Educators, Learners
Napagyayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng paggamit ng magkasing-kahulugan at magka-salungat na mga salita Napagyayaman ang talasalitaan sa pamama gitan ng paghanap ng maikling salitang matatagpuan sa loob ng isang mahabang salita Nakapagbibigay ng wakas mula sa binasang kuwento Nagbabago ang dating kaalaman base sa mga natuklasang kaalaman sa binasang teksto Naibibigay ang mga sumusuporta ng kaisipan sa pangunahing kaisipan ng tekstong binasa Nakapagbibigay ng wakas ng binasang kuwento Naibibigay ang buod o lagom ng tesktong binasa

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

9.37 MB
application/x-zip-compressed