Self Learning Module - Quarter 1 -Filipino: Grade 6, Module 1-10

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 26th

Description
Contents: 1. Filipino 5: Quarter 1 -Modyul 1: Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa Napakinggang Teksto. 2. Filipino 5: Quarter 1 -Modyul 2: Paggamit nang Wasto sa mga Pangngalan at Panghalip. 3. Filipino 5: Quarter 1 -Modyul 3: Pagsagot sa mga Tanong sa Binasa o Napakinggang Kuwento at Tekstong Pang-impormasyon. 4. Filipino 5: Quarter 1 -Modyul 4: Pagsulat ng Isang Maikling Tula, Talatang Nagsasalaysay at Talambuhay. 5. Filipino 5: Quarter 1 -Modyul 5: Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan. 6. Filipino 5: Quarter 1 -Modyul 6: Pagsasalaysay Muli sa Napakinggang Teksto Gamit ang Sariling Salita. 7. Filipino 5: Quarter 1 -Modyul 7: Pagsasalaysay Muli sa Napakinggang Teksto sa Tulong ng mga Pangungusap. 8. Filipino 5: Quarter 1 -Modyul 8: Pagbibigay ng Paksa sa Napakinggang Kuwento/Usapan. 9. Filipino 5: Quarter 1 -Modyul 9: Pagbibigay Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na mga Salita. 10. Filipino 5: Quarter 1 -Modyul 10: Pagbibigay-kahulugan sa Bar Graph, Pie Graph, Talahanayan at Iba pa.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pakikinig
Educators, Learners
Naiuugnay ang
sariling
karanasang sa
napakinggang
teksto Nabibigyang
kahulugan ang
tulang
napakinggan sa
pamamagitan ng
mga kilos Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
kuwento/usapan Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
kuwento/usapan Nakapagbibigay
ng angkop na
pamagat sa
tekstong
napakinggan Nakasusunod sa 2
– 3 hakbang na
panuto Nakikinig at
nakatutugon nang
angkop at wasto Naiuugnay ang
sariling
karanasang sa
napakinggang teksto Napagsusunodsunod
ang mga
pangyayari sa
tekstong
napakinggan
(kronolohikal na
pagsusunodsunod
) Nasusunod ang
napakinggang
panuto o hakbang Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
kuwento/usapan Nasusunod ang
napakinggang
panuto o hakbang
ng isang gawain Naiuugnay ang
sariling
karanasang sa
napakinggang
teksto Nakapagbibigay
ng angkop na
pamagat ng
tekstong
napakinggan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.64 MB
application/x-zip-compressed