Self Learning Module_Quarter 2 - Filipino: Grade 5, Modules 1 to 8

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 June 27th

Description
Contents: 1. Filipino Grade 5, Quarter 2 - Module 1: Pagbibigay ng Mahahalagang Pangyayari/Pagsagot sa NabasangTalaarawan, Journal, Talambuhay at Anekdota. 2. Filipino Grade 5, Quarter 2 - Module 2: Pagbibigay at Pagtatala ng Bagong Natuklasang Kaalaman mula sa Binasang Teksto Paggamit ng Pangkalahatang Sanggunian sa Pagtatala ng Mahahalagang Impormasyon tungkol sa Isang Isyu. 3. Filipino Grade 5, Quarter 2 - Module 3: Pagbibigay ng Paksa, Layunin o Angkop na Pamagat sa Napakinggang Kuwento, Usapan o Talata at sa Napanood na Dokumentaryo. 4. Filipino Grade 5, Quarter 2 - Module 4: Pagbigkas nang may Wastong Tono, Diin, Antala at Damdamin sa Napakinggang Tula. 5. Filipino Grade 5, Quarter 2 - Module 5: Pagbabahagi ng Isang Pangyayaring Nasaksihan o Naobserbahan/Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksyon sa Isang NapakinggangBalita, Isyu o Usapan. 6. Filipino Grade 5, Quarter 2 - Module 6: Paggamit ng Magagalang na Pananalita sa Pagsasabi ng Hinaing, Ideya sa Isang Isyu, at Pagtanggi. 7. Filipino Grade 5, Quarter 2 - Module 7: Pagbibigay ng Datos na Hinihingi ng Isang Form. 8. Filipino Grade 5, Quarter 2 - Module 8: Pagsulat ng Simpleng Patalastas, Islogan at Pagbaybay nang Wasto sa mga Salitang Hiram.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pakikinig
Educators, Learners
Nakikinig at
nakatutugon nang
angkop at wasto Naiuugnay ang
sariling
karanasang sa
napakinggang
teksto Nabibigyang
kahulugan ang
tulang
napakinggan sa
pamamagitan ng
mga kilos Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
kuwento/usapan Nasasagot ang
mga tanong
tungkol sa
napakinggang
sawikain Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
kuwento/usapan Nakapagbibigay
ng angkop na
pamagat sa
tekstong
napakinggan Nakasusunod sa 2
– 3 hakbang na
panuto Nakikinig at
nakatutugon nang
angkop at wasto Nakasusunod sa
hakbang ng isang
gawain Napagsusunodsunod
ang mga
pangyayari sa
tekstong
napakinggan sa
pamamagitan ng
pangungusap Nasasagot ang
mga literal na
tanong sa
napakinggang
teksto Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
kuwento/usapan/
talata Naiuugnay ang
sariling
karanasang sa
napakinggang
teksto Nakapagbibigay
ng hinuha sa
kalalabasan ng
mga pangyayari
sa napakinggang
teskto Nakikinig at
nakatutugon nang
angkop at wasto Naiuugnay ang
sariling
karanasang sa
napakinggang teksto Napagsusunodsunod
ang mga
pangyayari sa
tekstong
napakinggan
(kronolohikal na
pagsusunodsunod
) Nasasagot ang
mga literal na
tanong tungkol sa
napakinggang
alamat Nasusunod ang
napakinggang
panuto o hakbang Nasasagot ang
mga literal na
tanong tungkol sa
napakinggang
alamat Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
kuwento/usapan Nasusunod ang
napakinggang
panuto o hakbang
ng isang gawain Naiuugnay ang
sariling
karanasang sa
napakinggang
teksto Nakapagbibigay
ng angkop na
pamagat ng
tekstong
napakinggan Nakikinig at
nakatutugon nang
angkop at wasto Nakakagawa ng
dayagram ng
ugnayang sanhi at
bunga mula sa
tekstong
napakinggan Nasasagot ang
mga literal na
tanong tungkol sa
napakinggang
kuwento Naisasakilos ang
napakinggang
awit Nakagagawa ng
dayagram ng
ugnayang sanhi at
bunga mula sa
tekstong
napakinggan Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
kuwento/usapan Naisasakilos ang
napakinggang
awit Nakapagbibigay
ng lagom o buod
ng tekstong
napakinggan Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
kuwento/usapan Naiuugnay ang
sariling
karanasang sa
napakinggang
teksto

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

3.19 MB
application/x-zip-compressed