Self-Learning-Modules - Quarter 2 Filipino: Grade 2, Modules 1- 9

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 June 28th

Description
Contents: 1. Filipino 2: Quarter 2 - Module 1: Paggamit ng Personal na Karanasan sa Paghinuha sa Mangyayari. 2. Filipino 2: Quarter 2 - Module 2: Wastong Pagbigkas ng Tunog ng Patinig, Katinig, Diptonggo at Kambal-Katinig o Klaster. 3. Filipino 2: Quarter 2 - Module 3: Pagsulat ng mga Salita sa Kabit-kabit na Paraan. 4. Filipino 2: Quarter 2 - Module 4: Pagbibigay ng Susunod na Pangyayari sa Kuwento. 5. Filipino 2: Quarter 2 - Module 5: Mga Elemento at Bahagi ng Maikling Kuwento. 6. Filipino 2: Quarter 2 - Module 6: Pagpapahayag ng Sariling Ideya, Damdamin, at Reaksiyon. 7. Filipino 2: Quarter 2 - Module 7: Pagbasa ng mga Salita sa Paligid. 8. Filipino 2: Quarter 2 - Module 8: Muling Pagsasalaysay sa Tulong ng mga Larawan, Patnubay na Tanong at Story Grammar. 9. Filipino 2: Quarter 2 - Module 9: Pagsulat ng Talata at Liham.
Objective
1. Inaasahang makagagamit ng personal na karanasan sa paghinuha ng mangyayari sa nabasa o napakinggang teksto o kuwento.
2. Nakabibigkas nang wastong tunog ng patinig, katinig, diptonggo at kambal-katinig o klaster.
3. Makasusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo sa isa’t isa ang mga salita.
4. Makapagbibigay ng susunod na mangyayari sa kuwento, pabula, tula, o tugma batay sa tunay na pangyayari.
5. Makapagpapahayag ng sarili mog ideya, damdamin, at reaksiyon tungkol sa napakinggan o nabasang kuwento, alamat, tugma, tula, at tekstong pangimpormasyon.
6. Makapagpapahayag ng iyong sariling ideya, damdamin at reaksiyon tungkol sa napakinggan o nabasang kuwento, alamat, tugma, tula, at tekstong pang impormasyon.
7. Makababasa ng mga salita sa unang kita.
8. Muling makapagsasalaysay ng binasang teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod sa tulong ng mga larawan, pamatnubay na mga tanong at story grammar.
8. Makasusulat ng talata at liham nang may wastong baybay, bantas, at gamit ng malalaki at maliliit na letra.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: palabigkasan at pagkilala sa salita (phonics and word recognition) Pagsulat: pagsulat at pagbabaybay
Educators, Learners
Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono,
antala at ekspresyon Nababasa ang
mga salitang
madalas na
makita sa
paligid Nakasusulat
sa kabit-kabit
na paraan
na may
tamang laki
at layo sa
isa't isa ang
mga salita, pangungusap; malaki at maliit na letra

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

14.34 MB
application/x-zip-compressed