Self-Learning Modules-Quarter 2-Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 10-Modules 1-8

Self Learning Module  |  RAR


Published on 2022 August 3rd

Description
1. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 2-Module 1: Ang Pagkukusa sa Makataong Kilos. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 2-Module 2: Mapanagutan sa Sariling Kilos. 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 2-Module 3: Mga Salik na Nakaaapekto sa Kilos at Pasiya. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 2-Module 4: Pananagutan sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. 5. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 2-Module 5: Mga Yugto ng Makataong Kilos. 6. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 2-Module 6: Ang Kahalagahan ng Deliberasyon ng Isip at Kilos-Loob. 7. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 2-Module 7:Layunin Paraan Sirkumtansya Ng Makataong Kilos. 8. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 2-Module 8: Kabutihan o Kasamaan Ng Sariling Pasya o Kilos.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Makataong Kilos
Educators, Learners
Naipaliliwanag na may pagkukusa sa makataong kilos kung ito ay nagmumula sa kalooban na malayang isinagawa sa pagsubaybay ng isipkaalaman Natutukoy ang mga kilos na dapat panagutan Napatutunayan na gamit ang katwiran sinadya deliberate at niloob ng tao ang makataong kilos kaya ang kawastuhan o kamalian nito ay kanyang pananagutan Nakapagsusuri ng sariling kilos na dapat panagutan at nakagagawa ng paraan upang maging mapanagutan sa pagkilos Naipaliliwanag ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya Nakapagsusuri ng isang sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa sa kilos dahil sa kamangmangan masidhing damdamin takot karahasan gawi Napatutunayan na nakaaapekto ang kamangmangan masidhing damdamin takot karahasan at ugali sa pananagutan ng tao sa kalalabasan ng kanyang mga pasya at kilos dahil maaaring mawala ang pagkukusa sa kilos Nakapagsusuri ng sarili batay sa mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya at nakagagawa ng mga hakbang upang mahubog ang kanyang kakayahan sa pagpapasya Naipaliliwanag ang bawat yugto ng makataong kilos Natutukoy ang mga kilos na at pasyang nagawa na umaayon sa bawat yugto ng makataong kilos Naipaliliwanag na ang bawat yugto ng makataong kilos ay kakikitaan ng kahalagahan ng deliberasyon ng isip at kilosloob sa paggawa ng moral na pasya at kilos Nakapagsusuri ng sariling kilos at pasya batay sa mga yugto ng makataong kilos at nakagagawa ng plano upang maitama ang kilos o pasya Naipaliliwanag ng magaaral ang layunin paraan at mga sirkumstansya ng makataong kilos Nakapagsusuri ng kabutihan o kasamaan ng sariling pasya o kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin paraan at sirkumstansya nito Napatutunayan na ang layunin paraan at sirkumstansya ay nagtatakda ng pagkamabuti o pagkamasama ng kilos ng tao Nakapagtataya ng kabutihan o kasamaan ng pasya o kilos sa isang sitwasyon na may dilemma batay sa layunin paraan at sirkumstansya nito

Copyright Information

Yes
Department of Education, Central Office
Use, Copy, Print

Technical Information

6.82 MB
application/octet-stream