Self-Learning Modules - Quarter 4 Filipino: Grade 6, Modules 1-5

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 30th

Description
Contents: Filipino 6: Quarter 4- Module 1: Paggawa ng Patalastas at Usapan Gamit ang Iba’t Ibang Bahagi ng Pananalita Paggamit ng Pangkalahatang Sanggunian sa Pagtipon ng mga Datos na Kailangan. 2. Filipino 6: Quarter 4- Module 2: Pagpapangkat ng mga Magkakaugnay Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggan/ Binasang Balita Isyu o Usapan. 3. Filipino 6: Quarter 4- Module 3: Iba’t Ibang Uri ng Pelikula Kathang-isip at Di-kathang-isip na Teksto (Piksiyon at Di-Piksiyon). 4. Filipino 6: Quarter 4- Module 4: Sanhi at Bunga/ Problema at Solusyon at Dayagram, Tsart, Mapa, at Grap. 5.Filipino 6: Quarter 4- Module 5: Pagsulat ng Ulat, Balitang PangIsports, Liham sa Editor, at Iskrip ng Balitang Panradyo at Teleradyo.
Objective
1. Nakagagawa ng patalastas at usapan gamit ang iba’t ibang bahagi ng pananalita.
2. Napapangkat mo ang mga salitang magkakaugnay.
3. Nasusuri mo ang pagkakaiba ng kathang-isip at di-kathang-isip na teksto (fiction at non-fiction).
4. Napaghahambing-hambing mo ang iba’t ibang uri ng pelikula.
5. Nakagagawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga ng mga pangyayari/problema at solusyon.
6. Nakapagtatanong tungkol sa impormasyong inilalahad sa dayagram, tsart, mapa, at graph.
7. Nakasusulat ng ulat at balitang pang-isport.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Panonood
Educators, Learners
Nasusuri ang mga kaisipan at pagpapa halagang nakapaloob sa napanood na maikling pelikula Nasasagot ang mga tanong tungkol sa pinanood

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

3.84 MB
application/x-zip-compressed