Araling Panlipunan - Gr. 9

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2020 February 10th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Track Subject – Araling Panlipunan for grade 8
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Curriculum Guide Heograpiya ng Daigdig Ang Pagsisimula ng mga Kabihasnan sa Daigdig Paglakas ng Europa Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Educators
Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig Napahahalagahan ang natatanging kultura ng mga rehiyon bansa at mamamayan sa daigdig Nasusuri ang kondisyong heograpiko sa panahon ng mga unang tao sa daigdig Naipaliliwanag ang uri ng pamumuhay ng mga unang tao sa daigdig Nasusuri ang yugto ng pagunlad ng kultura sa panahong prehistoriko Naiuugnay ang heograpiya sa pagbuo at pagunlad ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig Nasusuri ang pagusbong ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig pinagmulan batayan at katangian Nasusuri ang mga sinaunang kabihasnan sa daigdig batay sa politika ekonomiya kultura relihiyon paniniwala at lipunan Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig Nasusuri ang kabihasnang minoan at mycenean Nasusuri ang kabihasnang klasiko ng greece Naipapaliwanag ang mahahalagang pangyayari sa kabihasnang klasiko ng rome mula sa sinaunang rome hanggang sa tugatog at pagbagsak ng imperyonh romano Nasusuri ang pagusbong at pagunlad ng mga klasiko na lipunan sa africa america at mga pulo sa pacific Naipapaliwanag ang mga kaganapan sa mga klasikong kabihasnan sa africa mali at songhai Nasusuri ang mga kaganapan sa kabihasnang klasiko ng america Nasusuri ang kabihasnang klasiko ng pulo sa pacific Naipapahayag ang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng kabihasnang klasiko sa pagunlad ng pandaigdigang kamalayan Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigaydaan sa pagusbong ng europa sa gitnang panahon Nasusuri ang mga dahilan at bunga ng paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon Nasusuri ang mga kaganapang nagbigaydaan sa pagkakabuo ng holy roman empire Naipapaliwanag ang mga dahilan at bunga ng mga krusada sa gitnang panahon Nasusuri ang buhay sa europa noong gitnang panahon manoryalismo piyudalismo at ang pagusbong ng mga bagong bayan at lungsod Natataya ang epekto at kontribusyon ng ilang mahahalagang pangyayari sa europa sa pagpapalaganap ng pandaigdigang kamalayan Nasusuri ang pagusbong ng bourgeoisie merkantilismo national monarchy renaissance simbahang katoliko at repormasyon Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng bourgeoisie merkantilismo national monarchy renaissance simbahang katoliko at repormasyon sa daigdig Nasusuri ang unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa europa Natataya ang mga dahilan at epekto ng unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa europa Nasusuri ang kaganapan at epekto ng enlightenment pati ng rebolusyong siyentipiko at industriyal Naipaliliwanag ang ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon Naipapaliwanag ang kaugnayan ng rebolusyong pangkaisipan sa rebolusyong pranses at amerikano Naipapahayag ang pagpapahalaga sa pagusbong ng nasyonalismo sa europa at ibat ibang bahagi ng daigdig Nasusuri ang mga dahilang nagbigaydaan sa unang dimaan pandaidig Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa unang digmaang pandaigdig Natataya ang mga epekto ng unang dimaang pandadig Nasusuri ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran Nasusuri ang mga dahilan na nagbigaydaan sa ikalawang digmaang pandaidig Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa ikalawang digmaang pandaigdig Natataya ang mga epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig Natataya ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran Nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng lipunan Natataya ang epekto ng mga ideolohiya ng cold war at ng neokolonyalismo sa ibat ibang bahagi ng daigdig Nasusuri ang bahaging ginampanan ng mga pandaidigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan pagkakaisa pagtutulungan at kaunlaran

Copyright Information

Yes
Department Of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.95 MB
application/pdf