Araling Panlipunan - Gr. 6

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2020 February 10th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Track Subject – Araling Panlipunan for grade 6
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Curriculum Guide Kinalalagyan Ng Pilipinas At Paglaganap ng Malayang Kaisipan Sa Mundo Pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas Mga Hamon sa Nagsasariling Bansa Ikatlong Republika ng Pilipinas Suliranin at Hamon sa Kalayaan at Karapatang Pantao ng Batas Militar
Educators
Natutukoy ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo sa globo at mapa batay sa absolute location nito longitude at latitude Nagagamit ang grid sa globo at mapang politikal sa pagpapaliwanag ng pagbabago ng hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas batay sa kasaysayan Naipaliliwanag ang kahalagahan ng lokasyon ng pilipinas sa ekonomiya at politika ng asya at mundo Nasusuri ang konteksto ng pagusbong ng liberal na ideya tungo sa pagbuo ng kamalayang nasyonalismo Nasusuri ang mga ginawa ng mga makabayang pilipino sa pagkamit ng kalayaan Nasusuri ang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong espanyol Natatalakay ang mga ambag ni andres bonifacio ang katipunan at himagsikan ng 1896 sa pagbubuo ng pilipinas bilang isang bansa Natatalakay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa rebolusyon pilipino Napapahalagahan ang pagkakatatag ng kongreso ng malolos at ang deklarasyon ng kasarinlan ng mga pilipino Nasusuri ang mga mahahalagang pangyayari sa pakikibaka ng mga pilipino sa panahon ng digmaang pilipinoamerikano Nabibigyang halaga ang mga kontribosyon ng mga natatanging pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan Nasusuri ang mga pagbabago sa lipunan sapanahon ng mga amerikano Nasusuri ang pamahalaang kolonyal ng mga amerikano Natutukoy ang mahahalagang pangyayaring may kinalaman sa untiunting pagsasalin ng kapangyarihan sa mga pilipino tungo sa pagsasarili Nasusuri ang kontribusyon ng pamahalaang komonwelt Natatalakay ang mga mahahalagang pangyayari sa pananakop ng mga hapones Naipaliliwanag ang motibo ng pananakop ng hapon sa bansa Nasusuri ang sistema ng pamamahala sa panahon ng mga hapones Nasusuri ang pakikibaka ng mga pilipino para sa kalayaan sa pananakop ng mga hapon hal usaffe hukbalahap iba pang kilusang gerilya Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto sa mga pilipino ng pamamahala sa mga dayuhang mananakop Nasusuri ang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig Nasusuri ang ibat ibang reaksyon ng mga pilipino sa mga epekto sa pagsasarili ng bansa na ipinapahayag ng ilang dipantay na kasunduan tulad ng philippine rehabilitation act parity rights at kasunduang base militar Nauunawaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng soberanya sa pagpapanatili ng kalayaan ng isang bansa Nabibigyang katwiran ang pagtanggol ng mga mamamayan ang kalayaan athangganan ng teritoryo ng bansa Napahahalagahan ang pamamahala ng mga naging pangulo ng bansa mula 1946 hanggang 1972 Naiuugnay ang mga suliranin isyu at hamon ng kasarinlan noong panahon ng ikatlong republika sa kasalukuyan na nakakahadlang ng pagunlad ng bansa Nakapagbibigay ng sariling pananaw tungkol samga pagtugon ng mga pilipino sa patuloy na mga suliranin isyu at hamon ng kasarinlan sa kasalukuyan Nasusuri ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga pilipino sa ilalim ng batas militar Natatalakay ang mga pangyayari sa bansa na nagbigay wakas sa diktaturang marcos Nabibigyang halaga ang kontribusyon ng people power 1 sa muling pagkamit ng kalayaan at kasarinlan sa mapayapang paraan Nasisiyasat ang mga programa ng pamahalaan sa pagtugon ng mga hamon sa pagkabansa ng mga pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan Natatalakay ang mga mungkahi tungo sa pagbabago sa ilang probisyon ng saligang batas 1987 Nasusuri ang mga kontemporaryong isyu ng lipunan tungo sa pagtugon sa mga hamon ng malaya at maunlad na bansa Nabibigyang halaga ang bahaging ginagampanan ng bawat mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa sa malikhaing paraan Naipapahayag ang saloobin na ang aktibong pakikilahok ay mahalagang tungkulin ng bawat mamamayan tungo sa pagunlad ng bansa

Copyright Information

Yes
Department Of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.95 MB
application/pdf