K to 12 Elementary Subject - Araling Panlipunan - Gr. 1

Teacher's Guide, Curriculum Guide  |  PDF


Published on 2020 February 10th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Track Subject – Araling Panlipunan for grade 1
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Sarili Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya Pagpapahalaga sa Paaralan Pagpapahalaga sa Kapaligiran
Educators
Nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sarili pangalan magulang kaarawan edad tirahan paaralan iba pang pagkakakilanlan at mga katangian bilang pilipino Nailalarawan ang pisikal na katangian sa pamamagitan ng ibat ibang malikhaing pamamaraan Nasasabi ang sariling pagkakakilanlan sa ibat ibang pamamaraan Nailalarawan ang pansariling pangangailan pagkain kasuotan at iba pa at mithiin para sa pilipinas Natatalakay ang mga pansariling kagustuhan tulad ng paboritong kapatid pagkain kulay damit laruan atbp at lugar sa pilipinas na gustong makita sa malikhaing pamamaraan Natutukoy ang mga mahahalagang pangyayari sa buhay simula isilang hanggang sa kasalukuyang edad gamit ang mga larawan Nailalarawan ang mga personal na gamit tulad ng laruan damit at iba pa mula noong sanggol hanggang sa kasalukuyang edad Nakikilala ang timeline at ang gamit nito sa pagaaral ng mahahalagang pangyayari sa buhay hanggang sa kanyang kasalukuyang edad Nakapaghihinuha ng konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga larawan ayon sa pagkakasunodsunod Naihahambing ang sariling kwento o karanasan sa buhay sa kwento at karanasan ng mga kamagaral Nailalarawan ang mga pangarap o ninanais para sa sarili Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga pangarap o ninanais para sa sarili Naipagmamalaki ang sariling pangarap o ninanais sa pamamagitan ng mga malikhaing pamamamaraan Nauunawaan ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito ie twoparent family singleparent family extended family Nailalarawan ang bawat kasapi ng sariling pamilya sa pamamagitan ng likhang sining Nailalarawan ang ibat ibang papel na ginagampanan ng bawat kasapi ng pamilya sa ibat ibang pamamaraan Nasasabi ang kahalagahan ng bawat kasapi ng pamilya Nakabubuo ng kwento tungkol sa pangarawaraw na gawain ng buong pamilya Nailalarawan ang mga gawain ng maganak sa pagtugon ng mga pangangailangan ng bawat kasapi Nakikilala ang family tree at ang gamit nito sa pagaaral ng pinagmulang lahi ng pamilya Nailalarawan ang pinagmulan ng pamilya sa malikhaing pamamaraan Nailalarawan ang mga mahahalagang pangyayari sa buhay ng pamilya sa pamamagitan ng timelinefamily tree Nailalarawan ang mga pagbabago sa nakagawiang gawain at ang pinapatuloy na tradisyon ng pamilya Naipahahayag sa malikhaing pamamamaraan ang sariling kwento ng pamilya Naihahambing ang kwento ng sariling pamilya at kwento ng pamilya ng mga kamagaral Naipagmamalaki ang kwento ng sariling pamilya Naiisaisa ang mga alituntunin ng pamilya Natatalakay ang mga batayan ng mga alituntunin ng pamilya Nahihinuha na ang mga alituntunin ng pamilya ay tumumutugon sa ibaibang sitwasyon ng pangarawaraw na gawain ng pamilya Nakagagawa ng wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya Naihahambing ang alituntunin ng sariling pamilya sa alituntunin ng pamilya ng mga kamagaral Naipakikita ang pagpapahalaga sa pagtupad sa mga alituntunin ng sariling pamilya at pamilya ng mga kamagaral Nailalarawan ang batayang pagpapahalaga sa sariling pamilya at nabibigyang katwiran ang pagtupad sa mga ito Naihahahambing ang mga pagpapahalaga ng sariling pamilya sa ibang pamilya Natutukoy ang mga halimbawa ng ugnayan ng sariling pamilya sa ibang pamilya Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa mabuting pakikipagugnayan ng sariling pamilya sa iba pang pamilya sa lipunang pilipino Naiisaisa ang mga gawain at pagkilos na nagpapamalas ng pagpapahalaga sa sariling paaralan eg brigada eskwela Nahihinuha ang kahalagahan ng alituntunin sa paaralan at sa buhay ng mga magaaral Nasasabi ang epekto sa sarili at sa mga kaklase ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga alituntunan ng paaralan Nabibigyang katwiran ang pagtupad sa mga alituntunin ng paaralan Naipapakita ang pagbabago ng sariling paaralan sa pamamagitan ng malikhaing pamamaraan at iba pang likhang sining. Nailalarawan ang mga pagbabago sa paaralan tulad ng pangalan lokasyon bilang ng magaaral atbp gamit ang timeline at iba pang pamamaraan Nasasabi ang mahahalagang pangyayari sa pagkakatatag ng sariling paaralan Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paaralan sa sariling buhay at sa pamayanan o komunidad Nailalarawan ang mga tungkuling ginagampanan ng mga taong bumubuo sa paaralan eg punong guro guro magaaral doktor at nars dyanitor etc Nasasabi ang epekto ng pisikal na kapaligiran sa sariling pagaaral eg mahirap magaaral kapag maingay etc Nailalarawan ang pisikal na kapaligiran ng sariling paaralan Nasasabi ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling paaralan pangalan nito lokasyon mga bahagi nito taon ng pagkakatatag at ilang taon na ito Naipakikita ang pagpapahalaga sa kapaligirang ginagalawan sa ibat ibang pamamaraan at likhang sining Naipakikita ang ibat ibang pamamaraan ng pangangalaga ng kapaligirang ginagalawan Nakapagbigay halimbawa ng mga gawi at ugali na makatutulong at nakasasama sa sariling kapaligiran tahanan at paaralan Naipaliliwanag ang konsepto ng distansya sa pamamagitan ng nabuong mapa ng silidaralan at paaralan Nakagagawa ng payak na mapa ng silidaralanpaaralan Natutukoy ang bahagi at gamit sa loob ng silidaralan paaralan at lokasyon ng mga ito Nakagagawa ng payak na mapa mula sa tahanan patungo sa paaralan Nailalarawan ang pagbabago sa mga istruktura at bagay mula sa tahanan patungo sa paaralan at natututkoy ang mga mahalagang istruktura sa mga lugar na ito Naiuugnay ang konsepto ng lugar lokasyon at distansya sa pangarawaraw na buhay sa pamamagitan ng ibat ibang uri ng transportasyon mula sa tahanan patungo sa paaralan Naiisaisa ang mga bagay at istruktura na makikita sa nadadaanan mula sa tahanan patungo sa paaralan Nakagagawa ng payak na mapa ng loob at labas ng tahanan Nailalarawan ang kabuuan at mga bahagi ng sariling tahanan at ang mga lokasyon nito Nagagamit ang ibat ibang katawagan sa pagsukat ng lokasyon at distansya sa pagtukoy ng mga gamit at lugar sa bahay kanan kaliwa itaas ibaba harapan at likuran Nakikilala ang konsepto ng distansya at ang gamit nito sa pagsukat ng lokasyon Nakikilala ang konsepto ng distansya at ang gamit nito sa pagsukat ng lokasyon Nagagamit ang ibat ibang katawagan sa pagsukat ng lokasyon at distansya sa pagtukoy ng mga gamit at lugar sa bahay kanan kaliwa itaas ibaba harapan at likuran Nailalarawan ang kabuuan at mga bahagi ng sariling tahanan at ang mga lokasyon nito Nailalarawan ang kabuuan at mga bahagi ng sariling tahanan at ang mga lokasyon nito Naiisaisa ang mga bagay at istruktura na makikita sa nadadaanan mula sa tahanan patungo sa paaralan Naiuugnay ang konsepto ng lugar lokasyon at distansya sa pangarawaraw na buhay sa pamamagitan ng ibat ibang uri ng transportasyon mula sa tahanan patungo sa paaralan Nailalarawan ang pagbabago sa mga istruktura at bagay mula sa tahanan patungo sa paaralan Nakagagawa ng payak na mapa mula sa tahanan patungo sa paaralan Natutukoy ang bahagi at gamit sa loob ng silidaralan paaralan at lokasyon ng mga ito Nakagagawa ng payak na mapa ng silidaralanpaaralan Naipaliliwanag ang konsepto ng distansya sa pamamagitan ng nabuong mapa ng silidaralan at paaralan Nakapagbigay halimbawa ng mga gawi at ugali na makatutulong at nakasasama sa sariling kapaligiran tahanan at paaralan Naipakikita ang ibat ibang pamamaraan ng pangangalaga ng kapaligirang ginagalawan Naipakikita ang pagpapahalaga sa kapaligirang ginagalawan sa ibat ibang pamamaraan at likhang sining Naipakikita sa pamamagitan ng timeline at iba pang pamamaraan ang mga pagbabago sa buhay at mga personal na gamit mula noong sanggol hanggang sa kasalukuyang edad.

Copyright Information

Yes
Department Of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.95 MB
application/pdf