Araling Panlipunan - Gr. 3

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2020 February 10th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Track Subject – Araling Panlipunan for grade 3
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Lalawigan sa Aking Rehiyon Ang Mga Kwento ng Mga Lalawigan sa Sariling Rehiyon Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Kinabibilangang Rehiyon Ekonomiya at Pamamahala Curriculum Guide
Educators
Naipaliliwanagi ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan (ei. katubigan, kabundukan, etc) Nakapagbabasa at nakapagsasagawa ng interpretasyon tungkol sa kinalalagyan ng ibat ibang lalawigan sa rehiyon gamit ang mga batayang heograpiya tulad ng distansya at direksyon Nailalarawan ang kinalalagyan ng mga lalawigan ng sariling rehiyon batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahing direksiyon relative location Naipaghahambing ang mga lalawigan sa sariling rehiyon ayon sa lokasyon direksiyon laki at kaanyuan Nailalarawan ang populasyon ng ibat ibang pamayanan sa sariling lalawigan gamit ang bar graph Naihahambing ang mga lalawigan sa rehiyon ayon sa dami ng populasyon gamit ang mapa ng populasyon Nailalarawan ang ibat ibang lalawigan sa rehiyon ayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito gamit ang mapang topograpiya ng rehiyon Napaghahambing ang ibat ibang pangunahing anyong lupa at anyong tubig ng ibat ibang lalawigan sa sariling rehiyon Natutukoy ang pagkakaugnayugnay ng mga anyong tubig at lupa sa mga lalawigan ng sariling rehiyon Nakagagawa ng payak na mapa na nagpapakita ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig ng sariling lalawigan at mga karatig na lalawigan nito Natutukoy ang mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topographiya nito Nailalarawan ang mga pangunahing likas na yaman ng mga lalawigan sa rehiyon Natatalakay ang wastong pangangasiwa ng mga likas na yaman ng sariling lalwigan at rehiyon Nakabubuo ng interprestayon ng kapaligiran ng sariling lalawigan at karatig na mga lalawigan ng rehiyon gamit ang mapa Nakabubuo ng interprestayon ng kapaligiran ng sariling lalawigan at karatig na mga lalawigan ng rehiyon gamit ang mapa Natatalakay ang wastong pangangasiwa ng mga likas na yaman ng sariling lalwigan at rehiyon Nailalarawan ang mga pangunahing likas na yaman ng mga lalawigan sa rehiyon Natutukoy ang mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topographiya nito Nakagagawa ng payak na mapa na nagpapakita ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig ng sariling lalawigan at mga karatig na lalawigan nito Natutukoy ang pagkakaugnayugnay ng mga anyong tubig at lupa sa mga lalawigan ng sariling rehiyon Napaghahambing ang ibat ibang pangunahing anyong lupa at anyong tubig ng ibat ibang lalawigan sa sariling rehiyon Nailalarawan ang ibat ibang lalawigan sa rehiyon ayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito gamit ang mapang topograpiya ng rehiyon Naihahambing ang mga lalawigan sa rehiyon ayon sa dami ng populasyon gamit ang mapa ng populasyon Nailalarawan ang populasyon ng ibat ibang pamayanan sa sariling lalawigan gamit ang bar graph Naipaghahambing ang mga lalawigan sa sariling rehiyon ayon sa lokasyon direksiyon laki at kaanyuan Nailalarawan ang kinalalagyan ng mga lalawigan ng sariling rehiyon batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahing direksiyon relative location Nakapagbabasa at nakapagsasagawa ng interpretasyon tungkol sa kinalalagyan ng ibat ibang lalawigan sa rehiyon gamit ang mga batayang heograpiya tulad ng distansya at direksyon Nasasabi ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan ei katubigan kabundukan etc Nasasabi ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan ei katubigan kabundukan etc Nakapagbabasa at nakapagsasagawa ng interpretasyon tungkol sa kinalalagyan ng ibat ibang lalawigan sa rehiyon gamit ang mga batayang heograpiya tulad ng distansya at direksyon Nailalarawan ang kinalalagyan ng mga lalawigan ng sariling rehiyon batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahing direksiyon relative location Naipaghahambing ang mga lalawigan sa sariling rehiyon ayon sa lokasyon direksiyon laki at kaanyuan Nailalarawan ang populasyon ng ibat ibang pamayanan sa sariling lalawigan gamit ang bar graph Naihahambing ang mga lalawigan sa rehiyon ayon sa dami ng populasyon gamit ang mapa ng populasyon Nailalarawan ang ibat ibang lalawigan sa rehiyon ayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito gamit ang mapang topograpiya ng rehiyon Napaghahambing ang ibat ibang pangunahing anyong lupa at anyong tubig ng ibat ibang lalawigan sa sariling rehiyon Natutukoy ang pagkakaugnayugnay ng mga anyong tubig at lupa sa mga lalawigan ng sariling rehiyon Nakagagawa ng payak na mapa na nagpapakita ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig ng sariling lalawigan at mga karatig na lalawigan nito Natutukoy ang mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topographiya nito Nailalarawan ang mga pangunahing likas na yaman ng mga lalawigan sa rehiyon Natatalakay ang wastong pangangasiwa ng mga likas na yaman ng sariling lalwigan at rehiyon Nakabubuo ng interprestayon ng kapaligiran ng sariling lalawigan at karatig na mga lalawigan ng rehiyon gamit ang mapa Nauunawaan ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon Natatalakay ang mga pagbabago at nagpapatuloy sa sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyon Naisasalaysay o naisasadula ang kwento ng mga makasaysayang pook o pangyayaring nagpapakilala sa sariling lalawigan at mga karatig nito sa rehiyon Natatalakay ang kahulugan ng ilang simbolo at sagisag ng sariling lalawigan at rehiyon Naihahambing ang ilang simbolo at sagisag na nagpapakilala ng ibat ibang lalawigan sa sariling rehiyon Natatalakay ang kahulugan ng official hymn at iba pang sining na nagpapakilala ng sariling lalawigan at rehiyon Naipagmamalaki ang mga bayani ng sariling lalawigan at rehiyon Nakasusulat ng payak na kwento 12 talata tungkol sa lalawigan sa kinabibilangang rehiyon na naging katangitangi para sa sarili Naibibigay ang kahulugan ng sariling kultura at mga kaugnay na konsepto Naipaliliwanag na ang mga salik heograpikal katulad ng lokasyon at klima ay naka iimpluwensiya sa pagbuo at paghubog ng uri ng pamumuhay ng mga lalawigan at rehiyon Nailalarawan ang pagkakakilanlang kultural ng kinabibilangang rehiyon Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga makasaysayan lugar at ang mga saksi nito sa pagkakakilanlang kultura ng sariling lalawigan at rehiyon Naihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan sa karatig lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang lalawigan at rehiyon Nasusuri ang papel na ginagampanan ng kultura sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng sariling lalawigan at rehiyon Napahahalagahan ang ibat ibang pangkat ng tao sa lalawigan at rehiyon Napapahalagahan ang mga sining tulaawit sayaw na nagpapakilala sa lalawigan at rehiyon sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na nagsusulong ng pagpapahalaga sa mga sining sa lalawigan Naipapakita sa ibatibang sining ang pagmamalaki sa mga natatanging kaugalian paniniwala at tradisyon ng ibat ibang lalawigan sa kinabibilangang rehiyon Natutukoy ang mga katawagan sa ibat ibang layon sa kinabibilanagng rehiyon eg paggalang paglalambing pagturing Nakagagawa ng isang payak na mapang kultural na nagpapakilala ng kultura ng ibat ibang lalawigan sa rehiyon Naiuugnay ang kapaligiran sa uri ng pamumuhay ng kinabibilangang lalawigan Naipapaliwanag ang ibat ibang pakinabang pang ekonomiko ng mga likas yaman ng lalawigan at kinabibilangang rehiyon Natatalakay ang pinanggalingan ng produkto ng kinabibilagang lalawigan Naiisaisa ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa kinabibilangang rehiyon Naipakikita ang ugnayan ng kabuhayan ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang rehiyon Naiuugnay ang pakikipagkalakalan sa pagtugon ng mga pangangailangan ng sariling lalawigan at mga karatig na lalawigan sa rehiyon Natutukoy ang inprastraktura mga daanan palengke ng mga lalawigan at naipaliliwanag ang kahalagahan nito sa kabuhayan Nakapaghihinuha ng kahalagahan ng inprastrktura sa kabuhayan sa sariling lalawigan at sa kinabibilangang rehiyon Nakabubuo ng isang graphic organizer na naglalahad ng ibat ibang aspeto ng ekonomiya negosyo insprastraktura kalakal atbp Natutukoy na ang rehiyon ay binibuo ng mga lalawigan na may sariling pamunuan Natutukoy ang mga namumuno at kasapi ng mga lalawigan sa rehiyon Natutukoy ang mga tungkulin at pananagutan ng mga namumuno sa mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon Natatalakay ang mga paraan ng pagpili ng pinuno ng mga lalawigan Naipapaliwang ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pamahalaan sa bawat lalawigan sa kinabibilangang rehiyon Naipaliliwanag ang dahilan ng paglilingkod ng pamahalaan ng mga lalawigan sa mga kasapi nito Natutukoy ang ibat ibang paraan sa pakikiisa sa mga proyekto ng pamahalaan ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon Nakalalahok sa mga gawaing nakatutulong sa pagkakaisa kaayusan at kaunlaran ng sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyon

Copyright Information

Yes
Department Of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.95 MB
application/pdf