Araling Panlipunan - Gr. 4

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2020 February 10th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Track Subject – Araling Panlipunan for grade 4
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Araling Panlipunan
Curriculum Guide Ang Aking Bansa Lipunan, Kultura at Ekonomiya ng Aking Bansa Ang Pamamahala Sa Aking Bansa Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa
Educators
Natatalakay ang konsepto ng bansa Nakapagbubuo ng kahulugan ng bansa Naipapaliwanag na ang pilipinas ay isang bansa Natutukoy ang relatibong lokasyon (relative location) ng pilipinas batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon Natutukoy sa mapa ang kinalalagyan ng bansa sa rehiyong asya at mundo Nakapagsasagawa ng interpretasyon tungkol sa kinalalagyan ng bansa gamit ang mga batayang heograpiya tulad ng iskala, distansya at direksyon Natatalunton ang mga hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas gamit ang mapa Naiuugnay ang klima at panahon sa lokasyon ng bansa sa mundo. Naipaliliwanag ang katangian ng pilipinas bilang bansang maritime o insular Nailalarawan ang bansa ayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito Nailalarawan ang kalagayan ng pilipinas na nasa “pacific ring of fire” at ang implikasyon nito. Nakagagawa ng mga mungkahi upang mabawasan ang masamang epekto dulot ng kalamidad Nakapagbibigay ng konklusyon tungkol sa kahalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa Nailalarawan ang mga gawaing pangkabuhayan sa iba’t ibang lokasyon ng bansa Naipaliliwanag ang iba’t ibang pakinabang pang ekonomiko ng mga likas yaman ng bansa Nasusuri ang kahalagahan ng matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa Naiuugnay ang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling produkto sa pag-unlad at pagsulong ng bansa Natatalakay ang mga hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Nakalalahok sa mga gawaing lumilinang sa pangangalaga, at nagsusulong ng likas kayang pag-unlad (sustainable development) ng mga likas yaman ng bansa Nailalarawan ang mga pagkakakilanlang kultural ng pilipinas Nasusuri ang papel na ginagampanan ng kultura sa pagbuo ng pagkakakilanlang pilipino Naipapakita ang kaugnayan ng heograpiya, kultura at pangkabuhayang gawain sa pagbuo ng pagkakilanlang pilipino Natatalakay ang kahulugan ng pambansang awit at watawat bilang mga sagisag ng bansa Natatalakay ang kahulugan ng pambansang awit at watawat bilang mga sagisag ng bansa Nakabubuo ng plano na magpapakilala at magpapakita ng pagmamalaki sa kultura ng mga rehiyon sa malikhaing paraan. Nakasusulat ng sanaysay na tumatalakay sa pagpapahalaga at pagmamalaki ng kulturang pilipino Natatalakay ang kahulugan at kahalagahan ng pambansang pamahalaan Nasusuri ang balangkas o istruktura ng pamahalaan ng pilipinas Nasusuri ang mga ugnayang kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaan Natatalakay ang epekto ng mabuting pamumuno sa pagtugon ng pangangailangan ng bansa Natatalakay ang kahulugan ng ilang simbolo at sagisag ng kapangyarihan ng pamahalaan (ei. executive, legislative, judiciary) Nasusuri ang mga paglilingkod ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan Nasusuri ang tungkulin ng pamahalaan na itaguyod ang karapatan ng bawat mamamayan Nasusuri ang mga proyekto at iba pang gawain ng pamahalaan sa kabutihan ng lahat o nakararami Nasusuri ang iba’t ibang paraan ng pagtutulungan ng pamahalaang pambayan, pamahalaang panlalawigan at iba pang tagapaglingkod ng pamayanan Natatalakay ang konsepto ng pagkamamamayan Natatalakay ang konsepto ng karapatan at tungkulin Natatalakay ang mga tungkuling kaakibat ng bawat karapatang tinatamasa Natatalakay ang kahalagahan ng mga gawaing pansibiko ng bawat isa bilang kabahagi ng bansa Nabibigyang halaga ang bahaging ginagampanan ng mga mamamayan sapagtataguyod ng kaunlaran ng bansa Napahahalagahan ang mga pangyayari at kontribusyon ng mga pilipino sa iba’t-ibang panig ng daigdig tungo sa kaunlaran ng bansa (hal. ofw) Naipakikita ang pakikilahok sa mga programa at proyekto ng pamahalaan na nagtataguyod ng mga karapatan ng mamamayan Nakapagsusulat ng sanaysay tungkol sa pagka-pilipino at sa pilipinas bilang bansa Natatalakay ang konsepto ng bansa; nakapagbibigay ng halimbawa ng bansa; naiisa-isa ang mga katangian ng bansa. Nakapagbubuo ng kahulugan ng bansa. Naipapaliwanag na ang pilipinas ay isang bansa.

Copyright Information

Yes
Department Of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.95 MB
application/pdf