Araling Panlipunan - Gr. 5

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2020 February 10th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Track Subject – Araling Panlipunan for grade 5
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo) Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (ika-18 dantaon hanggang 1815) Curriculum Guide
Educators
Nailalarawan ang lokasyon ng pilipinas sa mapa Nailalarawan ang klima ng pilipinas bilang isang bansang tropikal ayon sa lokasyon nito sa mundo Naipaliliwanag ang katangian ng pilipinas bilang bansang archipelago Naipaliliwanag ang teorya sa pagkakabuo ng kapuluan at pinagmulan ng pilipinas batay sa teoryang bulkanismo at continental shelf Nakabubuo ng pansariling paninindigan sa pinakapanipaniwalang teorya ng pinagmulan ng lahing pilipino batay sa mga ebidensiya Naipagmamalaki ang lipunan ng sinaunang pilipino Nasusuri ang kabuhayan ng sinaunang pilipino Naipaliliwanag ang mga sinaunang paniniwala at tradisyon at ang impluwensiya nito sa pangarawaraw na buhay Naihahambing ang mga paniniwala noon at ngayon upang maipaliwanag ang mga nagbago at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan Natatalakay ang paglaganap ng relihiyong islam sa ibang bahagi ng bansa Nasusuri ang pagkakapareho at pagkakaiba ng kagawiang panlipunan ng sinaunang pilipino sa kasalukuyan Nakakabuo ng konklusyon tungkol sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagkabuo ng lipunang at pagkakakilanlang piliipino Nasusuri ang pagbabago sa panahonan ng mga pilipino sa panahon ng espaol ei pagkakaroon ng organisadong poblasyon uri ng tahanan nagkaroon ng mga sentrong pangpamayanan at iba pa Napaghahambing ang antas ng katayuan ng mga pilipino sa lipunan bago dumating ang mga espanyol at sa panahon ng kolonyalismo Nasusuri ang pagbabago sa kultura ng mga pilipino sa panahon ng espanyol Nasusuri ang mga pagbabagong pampulitika at ekonomiya na ipinatupad ng kolonyal na pamahalaan Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto ng kolonyalismo sa lipunan ng sinaunang pilipino Naipaliliwanag ang di matagumpay na pananakop sa mga katutubong pangkat ng kolonyalismong espanyol Nasusuri ang epekto ng kolonyalismong espanyol sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga pilipino Natatalakay ang mga lokal na mga pangyayari tungo sa pagusbong ng pakikibaka ng bayan Natatalakay ang mga pandaigdigang pangyayari bilang konteksto ng malayang kaisipan tungo sa pagusbong ng pakikibaka ng bayan Nasusuri ang mga naunang pagaalsa ng mga makabayang pilipino Natataya ang partisipasyon ng ibatibang rehiyon at sektor katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan Natatalakay ang kalakalang galyon at ang epekto nito sa bansa Nababalangkas ang pagkakaisa o pagkakawatak watak ng mga pilipino sa mga mahahalagang pangyayari at mga epekto nito sa naunang mga pagaalsa laban sa kolonyalismong espanyol Nakapagbibigaykatuwiran sa mga naging epekto ng mga unang pagaalsa ng mga makabayang pilipino sa pagkamit ng kalayaaan na tinatamasa ng mga mamamayan sa kasalukuyang panahon Naipapahayag ang saloobin sa kahalagahan ng pagganap ng sariling tungkulin sa pagsulong ng kamalayang pambansa tungo sa pagkabuo ng pilipinas bilang isang nasyon

Copyright Information

Yes
Department Of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.95 MB
application/pdf