Select Grade Level

11 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
18480 Parents and adolescents during the COVID-19 Pandemic Tagalog Learning Material View Details
16454 Gawaing Pagsasanay Para sa Mag-aaral sa ESP 8: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod Tagalog Learning Material View Details
16493 Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 7 to 10 Science, EsP, and Health English Lesson Exemplar View Details
9595 Take a vote: make it fair English Learning Material View Details
16513 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Esp 8: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod (EsP8P-IIg-8.1 at EsP8P-IIg-8.2) Tagalog Teacher's Guide View Details
16516 Gawaing Pagsasanay Para sa Mag-aaral sa EsP 8: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod (EsP8P-IIg-8.1 at EsP8P-IIg-8.2) Tagalog Learning Material View Details
20102 MABUTING PAKIKITUNGO SA MAGULANG Tagalog Self Learning Module View Details
21138 Self-Learning Module- Quarter 1-Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 8, Modules 1-16 Tagalog Self Learning Module View Details
20118 Passed 2062-13-21MELCS Baguio Mga Positibong Impluwensya ng Pamilya Tagalog Self Learning Module View Details
9668 Take a vote: democracy English Learning Material View Details
4597 Magandang Ugnayang Pampamilya para sa Maayos na Pamayanan Tagalog Learning Material View Details