Gawaing Pagsasanay Para sa Mag-aaral sa ESP 8: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod

Learning Material  |  DOCX


Published on 2021 September 20th

Description
Ito ay kagamitan ng mag-aaral sa Pagsasanay Para sa ESP 8: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa
Learners
Naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad ng mga gawi sa pagaaral at pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya

Copyright Information

josephine Tero (josephine.tero001) - Bata National High School, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO - Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

2.60 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document