Gawaing Pagsasanay Para sa Mag-aaral sa EsP 8: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod (EsP8P-IIg-8.1 at EsP8P-IIg-8.2)

Learning Material  |  DOCX


Published on 2019 October 15th

Description
Ito ay Gawaing Pagsasanay Para sa Mag-aaral sa EsP 8: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod (EsP8P-IIg-8.1 at EsP8P-IIg-8.2) na may kasamang Gabay Sa Pagtuturo.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa
Learners
Naisasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad ng mga gawi sa pagaaral at pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya

Copyright Information

josephine Tero (josephine.tero001) - Bata National High School, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO - Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

2.60 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document