Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Esp 8: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod (EsP8P-IIg-8.1 at EsP8P-IIg-8.2)

Teacher's Guide  |  DOCX


Published on 2019 October 15th

Description
Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Esp 8: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod (EsP8P-IIg-8.1 at EsP8P-IIg-8.2). Ito ay may kasamang Gawaing Pagsasanay Para sa Mag-aaral.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa Ang Pakikipagkapwa
Educators
Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang kakayahang maging mapanagutang lider at tagasunod

Copyright Information

josephine Tero (josephine.tero001) - Bata National High School, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO - Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

3.39 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document