Select Grade Level

42 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11787 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
21016 SELF LEARNING MODULE - QUARTER 2 - Filipino - GRADE 2 - Module 1 to 9 Tagalog Self Learning Module View Details
17701 Si Chuchay ang Batang Mapagbigay Filipino Learning Material View Details
11819 Isang Kakaibang Araw | Alamin ang mga Anyong Tubig sa Pilipinas -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details
21549 Si Ramboo Filipino Storybooks View Details
17713 Odi Uod Filipino Learning Material View Details
19507 Si Ten-Ten at Juan Tagalog Storybooks View Details
17716 Ang Alaga kong si Mutya Filipino Learning Material View Details
13630 Ang Munting Buhay ni Pegerere Filipino Lesson Exemplar View Details
17750 Astig ang Nanay Ko Filipino Storybooks View Details
16988 Bechay Pechay Filipino Storybooks View Details
20851 Self-Learning-Modules - Quarter 1 Filipino: Grade 2, Modules 1-7 Filipino Learning Material View Details
19063 Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Alamat/Teksto Filipino Modules View Details
20097 Ang Munting Turista Filipino Storybooks View Details
20098 Si Buntug ang Mabagal na Uod Filipino Storybooks View Details