Select Grade Level

30 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11787 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
17701 Si Chuchay ang Batang Mapagbigay Filipino Learning Material View Details
11819 Isang Kakaibang Araw | Alamin ang mga Anyong Tubig sa Pilipinas -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details
17713 Odi Uod Filipino Learning Material View Details
17716 Ang Alaga kong si Mutya Filipino Learning Material View Details
17750 Astig ang Nanay Ko Filipino Storybooks View Details
16988 Bechay Pechay Filipino Storybooks View Details
14986 Ang Pasko Filipino Storybooks View Details
7053 PRODED Pag-unawa sa Detalye Filipino Teacher's Guide View Details
16275 Ang Bubuyog at ang Bulaklak Filipino Storybooks View Details
11671 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit I Filipino Learning Material View Details
17563 Si Plato at ang Kanyang Amo Filipino Storybooks View Details
11678 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 2 Filipino Teacher's Guide View Details
11964 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11965 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details