Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Alamat/Teksto

Modules  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa paggamit ng naunang kaalaman o Karanasan sa pag-unawa ng napakinggang alamat/Teksto. .
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pakikinig: pag-unawa sa napakinggan
Learners
-nagagamit ang
naunang
kaalaman o
karanasan sa
pag-unawa ng
napakinggang
teksto

Copyright Information

Josie T. Guisa
Yes
DepEd Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

836.84 KB
application/pdf