Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 4

Teacher's Guide  |  -  |  PDF


Published on 2016 May 25th

Description
This Basa Pilipinas Teacher’s Guide is an instructional tool intended for the use of Grade 2 teachers. Its purpose is to help teachers develop Grade 2 pupils’ Oral Language, Phonological Awareness, Book Print Knowledge, Fluency, Spelling, Writing and Composing, Grammar Awareness, Vocabulary Development, Listening Comprehension, Reading Comprehension, and Studyt Skills in Filipino.
Objective
Develop Grade 2 pupils’ Oral Language, Phonological Awareness, Book Print Knowledge, Fluency, Spelling, Writing and Composing, Grammar Awareness, Vocabulary Development, Listening Comprehension, Reading Comprehension, and Study Skills in Filipino.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagsasalita: wikang binibigkas Pagbasa: kamalayang ponolohiya Pagbasa: palabigkasan at pagkilala sa salita (phonics and word recognition) Pagsasalita: gramatika (kayarian ng wika) Pagbasa: pag-unlad ng talasalitaan Pagbasa: kaalaman sa aklat at limbag (book and print knowledge) Pagpapahalaga sa wika at panitikan Pagbasa: pag-unawa sa binasa - Pagsulat: pagsulat at pagbabaybay Pagsulat: komposisyon Estratehiya sa pag-aaral Pakikinig: pag-unawa sa napakinggan
Educators

Copyright Information

Yes
USAID/Basa Pilipinas; Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

15.22 MB
application/pdf