Ang Munting Buhay ni Pegerere

Lesson Exemplar  |  Story Book  |  PDF


Published on 2023 January 13th

Description
Ang kagamitang ito ay para sa Filipino, Mother Tounge at Edukasyon sa Pagpapahalaga sa Ikalawang Baitang.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao, Filipino, Mother Tongue
Grammar Awareness Pagsasalita: gramatika (kayarian ng wika) - Paggawa nang Mabuti Kinalulugdan ng Diyos Pakikinig: pag-unawa sa napakinggan
Learners
Nakapagdarasal ng may pagpapasalamat sa mga biyayang tinanggap tinatanggap at tatanggapin mula sa diyos Nakapagpapakita ng pasasalamat sa mga kakayahan talinong bigay ng panginoon sa pamamagitan ng paggamit ng talino at kakayahan pakikibahagi sa iba ng taglay na talino at kakayahan

Copyright Information

Cherie Jane B. Eludo
Yes
Cherie Jane B. Eludo
Copy, Print

Technical Information

6.25 MB
application/pdf