Self-Learning-Modules - Quarter 1 Filipino: Grade 2, Modules 1-7

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 16th

Description
Contents: 1. Filipino 2: Quarter 1 - Module 1: Pag-unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan. 2. Filipino 2: Quarter 1 - Module 2: Magagalang na Pananalita at Pagbati. 3.Filipino 2: Quarter 1 - Module 3:Pagsasabi ng Mensaheng nais Ipabatid. 4. Filipino 2: Quarter 1 - Module 4: Pagsagot sa mga Tanong sa Napakinggang Kuwentong Kathang-isip. 5. Filipino 2: Quarter 1 - Module 5: Pagsunod sa Panuto. 6.Filipino 2: Quarter 1 - Module 6: Salitang-ugat. 7. Filipino 2: Quarter 1 - Module 7:Pagsulat ng Parirala at Pangungusap.
Objective
1. Makagagamit ng unang kaalaman o karanasan sa pagunawa ng napakinggan/nabasang teksto.
2. makagagamit ng magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon (pagbati, paghingi ng pahintulot, pagtatanong ng lokasyon ng lugar, pakikipag-usap sa matatanda, pagtanggap ng paumanhin, pagtanggap ng tawag sa telepono, pagbibigay ng reaksiyon okomento).
3. Makapagsasabi ng mensahe, paksa o tema na nais ipabatid sa patalastas, kuwentong kathang-isip o teksto hango sa tunay na pangyayari.
4. Makasasagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang kuwentong kathang- isip tulad ng pabula.
5. Makasusunod sa nakasulat na panutong may 1-2 at 3-4 na hakbang.
6. Makapagyayaman ng talasalitaan sa pamamagitan ng paghanap ng maikling salitang matatagpuan sa loob ng mahabang salita at bagong salita mula sa salitang-ugat.
7. Makasusulat ng parirala at pangungusap nang may wastong baybay, bantas at tamang gamit ng malaki at maliit na letra.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: palabigkasan at pagkilala sa salita (phonics and word recognition) Pagbasa: pag-unawa sa binasa Pagsulat: komposisyon Pakikinig: pag-unawa sa napakinggan
Educators, Learners
Nailalarawan ang
mga tauhan sa
napakinggang
testo batay sa
damdamin -nagagamit ang
naunang
kaalaman o
karanasan sa
pag-unawa ng
napakinggang
teksto Naibibigay ang
paksa o kaisipan
ng kuwentong
kathang – isip
napakinggan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

5.29 MB
application/x-zip-compressed