Si Buntug ang Mabagal na Uod

Storybooks  |  PDF


Published on 2022 August 27th

Description
Nais sumama ni Buntog sa pag-diriwang ng kaarawan ni Paru-Paro. Ngunit dahil sa kabagalan sa pagkilos, hindi siya makasa-ma. Paano kaya makakadalo si Buntog sa karawan ni Paru-paro? Basahin natin ang kuwento ni Buntog na nasa patulang ayos.
Objective
F2TA-0a-j-3
Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekpresyon
F2PP-Ia-c-12
Nasasabi ang mensaheng nais ipabatid
F2PP-Ib-6
Nasasabi ang pagkakatulad at ang pagkakaiba ng mga pantig/salita
F2PL-0a-6
Naipakikita ang hilig sa pagbasa

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: pag-unawa sa binasa Pakikinig: pag-unawa sa napakinggan
Learners
Nahuhulaan ang
susunod na
mangyayari sa
kuwento

Copyright Information

Alexander Dolin
Yes
DepEd CAR
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

7.93 MB
application/pdf