Select Grade Level

12 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
14861 Ancient Nations' Contribution to Civilization Meranaw Learning Material View Details
15681 Araling Panlipunan - Gr. 8 Filipino Teacher's Guide View Details
15682 Araling Panlipunan - Gr. 9 Filipino Teacher's Guide View Details
20113 PAGKAKAIBA, PAGKAKAISA Ang mga Lahi at Pangkat Etnolingwistiko sa Mundo Filipino Self Learning Module View Details
20114 Heograpiya sa Pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig Filipino Self Learning Module View Details
6045 EASE Modyul 4: Ang Pagsibol ng Sibilisasyong Griyego Filipino Learning Module View Details
6048 EASE Modyul 5: Ang Pagsibol ng Imperyong Romano Filipino Learning Module View Details
6049 EASE Modyul 6: Sinaunang Africa Filipino Learning Module View Details
6050 EASE Modyul 7: Kabihasnang Klasikal sa Amerika at Pacifico Filipino Learning Module View Details
6051 EASE Modyul 8: Ang Simbahang Katoliko: Isang Makapangyarihang Institusyon sa Gitnang Panahon Filipino Learning Module View Details
6053 EASE Modyul 9: Sistemang Piyudal sa Gitnang Panahon sa Europa Filipino Learning Module View Details
21742 Self-Learning Module- Quarter 2-Araling Panlipunan: Grade 8, Modules 1-6 Tagalog Self Learning Module View Details