Pag-Usbong at Pag-Unlad ng mga Klasikal na Lipunan sa Greece

Modules  |  PDF


Published on 2023 November 22nd

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Judith P. Andallio mula sa Allaguia National High School, Southern Pinukpuk District, SDO Kalinga. Ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum at nakapokus sa pag-usbong at pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa Greece.
Objective
1. Natutukoy ang katangiang heograpikal ng Greece.
2. Natatalakay ang pinagmulan ng kabihasnang Minoan at Mycenean.
3. Naipapamalas ang pag-unawa sa mga mahahalagang pangyayari tungkol sa pag-usbong, pag-unlad at pagbagsak ng kabihasnang Greek

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Ang Pagsisimula ng mga Kabihasnan sa Daigdig
Learners
Nasusuri ang kabihasnang klasiko ng greece

Copyright Information

Judith Andallio (judith.andallio@deped.gov.ph) - Allaguia National High School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - SDO Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

949.01 KB
application/pdf