Heograpiya sa Pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2022 July 1st

Description
Ang modyul na ito ay isa sa mga proyekto ng Curriculum Implementation Division na nakatuon sa Learning Resource Management and Development Unit, Kagawaran ng Edukasyon, Dibisyon ng Baguio City bilang pagtugon sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Nagtataglay ang kagamitang pampagkatuto na ito ng karapatang-ari ng Kagawaran ng Edukasyon at ng Dibisyon ng Baguio City. Layunin nitong mapaigting ang husay sa Araling Panlipunan.
Objective
Learning Competency/Code : Naiuugnay ang heograpiya sa pagbuo
at pag-unlad ng mga sinaunang
kabihasnan sa daigdig.
AP8 HSK-Ig-6

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Heograpiya ng Daigdig Ang Pagsisimula ng mga Kabihasnan sa Daigdig
Learners
Naipapahayag ang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng kabihasnang klasiko sa pagunlad ng pandaigdigang kamalayan

Copyright Information

MICHAEL C. ABOC
Yes
DepEd CAR
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.12 MB
application/pdf