EASE Modyul 7: Kabihasnang Klasikal sa Amerika at Pacifico

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
This material is composed of lessons aimed to broaden learners' knowledge of the ancient civilizations in the Americas and Pacific islands. It would likewise deepen their understanding of the contributions of these civilizations to the world.
Objective
1. Matatalakay mo amg pagkabuo ng kabihasnang Amerika;
2. Maisasaarawan mo ang mga kaganapan sa Pasipiko;
3. Matutukoy ang mga lugar sa Amerika at Pasipiko sa map; at
4. Mapahalagahan ang kontribusyon ng Amerika at Pasipiko sa
sandaigdigan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Ang Pagsisimula ng mga Kabihasnan sa Daigdig
Learners, Students
Nasusuri ang kabihasnang minoan at mycenean Nasusuri ang kabihasnang klasiko ng greece Naipapaliwanag ang mahahalagang pangyayari sa kabihasnang klasiko ng rome mula sa sinaunang rome hanggang sa tugatog at pagbagsak ng imperyonh romano Nasusuri ang pagusbong at pagunlad ng mga klasiko na lipunan sa africa america at mga pulo sa pacific Naipapaliwanag ang mga kaganapan sa mga klasikong kabihasnan sa africa mali at songhai Nasusuri ang mga kaganapan sa kabihasnang klasiko ng america Nasusuri ang kabihasnang klasiko ng pulo sa pacific Naipapahayag ang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng kabihasnang klasiko sa pagunlad ng pandaigdigang kamalayan Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigaydaan sa pagusbong ng europa sa gitnang panahon Nasusuri ang mga dahilan at bunga ng paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon Nasusuri ang mga kaganapang nagbigaydaan sa pagkakabuo ng holy roman empire Naipapaliwanag ang mga dahilan at bunga ng mga krusada sa gitnang panahon Nasusuri ang buhay sa europa noong gitnang panahon manoryalismo piyudalismo at ang pagusbong ng mga bagong bayan at lungsod Natataya ang epekto at kontribusyon ng ilang mahahalagang pangyayari sa europa sa pagpapalaganap ng pandaigdigang kamalayan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
27 pages