Select Grade Level

12 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
19250 Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya : Activity Sheets in Araling Panlipunan 7 Filipino Learning Material View Details
15674 Araling Panlipunan - Gr. 7 Filipino Teacher's Guide View Details
14429 Panahon ng kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at kanlurang Asya Filipino Learning Material View Details
22128 Dr. Jose P. Rizal: Si Jose Rizal at Ang Diwang Makabayan sa Pilipinas Filipino Learning Material View Details
21886 Self-Learning Modules - Quarter 3 – Araling Panlipunan: Grade 7, Modules 1 to 9 Filipino Learning Material View Details
6016 Ang Paglaganap ng Kolonyalismo at Simula ng Imperyalismo sa Asya Tagalog Learning Module View Details
6017 Ang Pagsibol at Pagsilang ng Nasyonalismo sa Asya Tagalog Learning Module View Details
22151 Ang Kagitingan ni Gat Andres Bonifacio at ang Pagsiklab ng Kabayanihan ng mga Pilipino Filipino Learning Material View Details
6029 Ehem Politika Tagalog Learning Module View Details
19867 Digmaang Pandaigdig at Iba’t Ibang Ideolohiya sa Pag-Usbong ng Nasyonalismo at Kilusang Nasyonalista ng Silangan at Timog Silangang Asya Filipino Modules View Details
6072 Pag-unlad ng Teknolohiya Tagalog Learning Module View Details
1251 Ang Pakikipag-ugnayan ng mga Dayuhan sa Bansa Filipino Learning Guide View Details