Ang Pakikipag-ugnayan ng mga Dayuhan sa Bansa

Learning Guide, Learning Module  |  -  |  PDF


Published on 2013 May 15th

Description
This material contains topic about the first Philippine foreign relations to Asian countries. It also talks about the reasons of interaction of our ancestors with the foreigners.
Objective
Sa pag-aaral mo ng modyul na ito. Matututuhan mo ang tungkol sa mga
sumusunod:
• Ang mga unang dayuhang nakipag-ugnayan sa bansa
• Ang mga bansa sa Asya na unang nakipag-ugnayan sa Pilipino
• Ang mga dahilan ng pakikipag-ugnayan ng mga ninuno sa mga
dayuhan

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Katangiang Pisikal ng Asya Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Students
Nailalarawan ang naging kontribusyon ng mga dayuhan sa katutubong kulturang pilipino Nasusuri ang mga naging pagbabago sa kulturang pilipino dulot ng pakikipag-ugnayan sa mga español Naipaliliwanag kung bakit di lumaganap ang kristiyanismo sa cordillera at mindanao Nasusuri ang mga pagbabago sa kulturang pilipino sa panahon ng mga amerikano Natutukoy ang naging epekto sa kulturang pilipino ng panahon ng hapones Nagagamit ang magagandang natutunan sa mga nakaraang pangyayari sa kasaysayan ng bansa upang mapabuti at maitaguyod ang kasalukuyang kultura

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
13