Ang Kagitingan ni Gat Andres Bonifacio at ang Pagsiklab ng Kabayanihan ng mga Pilipino

Learning Material, Modules  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Andres Bonifacio.
Objective
1. nakapagtutukoy ng ginampanang tungkulin ni Andres
Bonifacio sa pag- usbong ng diwang nasyonalismo sa bansa;
at
2. nakapagbibigay-pagpapahalaga sa mapayapang
pamamaraan ng Katipunan sa paghingi ng pagbabago para
sa bansa sa pamamagitan ngisang sanaysay tungkol sa
kagitingang ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng
kolonyalismo.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan, Edukasyon sa Pagpapakatao
Pagkilala at Pamamahala sa mga Pagbabago sa Sarili Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Educators, Learners
Natutukoy ang kanyang mga talento at kakayahan Napatutunayan na ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung pauunlarin ay makahuhubog ng sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili paglampas sa mga kahinaan pagtupad ng mga tungkulin at paglilingkod sa pamayanan Nabibigyang halaga ang papel ng kolonyalismo at imperyalismo sa kasaysayan ng timog at kanlurang asya Nabibigyanghalaga ang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa timog at kanlurang asya Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa timog at kanlurang asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperyalismo Nasusuri ang kaugnayan ng ibat ibang ideolohiya ideolohiya ng malayang demokrasya sosyalismo at komunismo sa mga malawakang kilusang nasyonalista Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperyalismo sa timog at kanlurang asya Naiuugnay ang mga kasalukuyang pagbabagong pangekonomiya na naganapnagaganap sa kalagayan ng mga bansa

Copyright Information

Yes
Department of Education, Ayala Foundation Incorporated
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

3.21 MB
application/pdf