Ang Pagsibol at Pagsilang ng Nasyonalismo sa Asya

Learning Module  |  -  |  PDF


Published on 2014 August 26th

Description
The rules and kind of government after colonialism and war is discussed in this module
Objective
1. Maipaliliwanag ang kahulugan ng Nasyonalismo bilang pamamaraan sa
paghahangad ng kalayaan at pagsasarili;
2. Maipaghahambing ang mga pamamaraang ginamit ng Asyano sa pagkakamit
ng kalayaan mula sa mga Kanluraning mananakop;
3. Makikiiala ang mga Asyanong lider na naging kasangkapan sa pagkakamit ng
kalayaan ng mga bansang Asyano;
4. Masusuri ang proseso ng pagbangon ng damdaming nasyonalismo sa Asya;
5. Maituturo sa mapa ang mga bansang Asyano na naghangad ng kalayaan mula
sa mga Kanturaning mananakop; at
6. Mabibigyan ng pagpapahalaga ang naging kontribusyon ng paglulunsad ng mga
kilusang pangkalakalan sa pamumuhay at pangkabuhayan ng mga Asyano.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Learners, Students
Napapahalagahan ang pagtugon ng mga asyano sa mga hamon ng pagbabago pagunlad at pagpapatuloy sa timog at kanlurang asya sa transisyonal at makabagong panahon ika16 hanggang ika20 siglo Nasusuri ang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa unang yugto ika16 at ika17 siglo pagdating nila sa timog at kanlurang asya Nabibigyang halaga ang papel ng kolonyalismo at imperyalismo sa kasaysayan ng timog at kanlurang asya Naipapaliwanag ang mga nagbago at nanatili sa ilalim ng kolonyalismo Natataya ang mga epekto ng kolonyalismo sa timog at kanlurang asya Nasusuri ang transpormasyon ng mga pamayanan at estado sa timog at kanlurang asya sa pagpasok ng mga kaisipan at impluwensiyang kanluranin Naihahambing ang mga karanasan sa timog at kanlurang asya sa ilalim ng kolonyalismo at imperyalismong kanluranin Nabibigyanghalaga ang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa timog at kanlurang asya Nasusuri ang mga salik at pangyayaring nagbigay daan sa pagusbong at pagunlad ng nasyonalismo Naipapaliwanag ang ibat ibang manipestasyon ng nasyonalismo sa timog at kanlurang asya Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa timog at kanlurang asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperyalismo Nasusuri ang epekto ng nasyonalismo sa sigalot etniko sa asya katulad ng partisyonpaghahati ng india at pakistan Nasusuri ang mga pamamaraang ginamit sa timog at kanlurang asya sa pagtatamo ng kalayaan mula sa kolonyalismo Nasusuri ang matinding epekto ng mga digmaang pandaidig sa pagaangat ng mga malawakang kilusang nasyonalista Nasusuri ang kaugnayan ng ibat ibang ideolohiya ideolohiya ng malayang demokrasya sosyalismo at komunismo sa mga malawakang kilusang nasyonalista Natataya ang epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantaypantay pagkakataong pangekonomiya at karapatang pampolitika Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperyalismo sa timog at kanlurang asya Nasusuri ang balangkas ng mga pamahalaan sa mga bansa sa timog at kanlurang asya Natataya ang mga palatuntunang nagtataguyod sa karapatan ng mamamayan sa pangkalahatan at ng mga kababaihan mga grupong katutubo mga kasapi ng caste sa india at iba pang sektor ng lipunan Napaghahambing ang kalagayan at papel ng mga kababaihan sa ibat ibang bahagi ng timog at kanlurang asya at ang kanilang ambag sa bansa at rehiyon Natataya ang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga asyano Natataya ang bahaging ginampanan ng relihiyon sa ibat ibang aspekto ng pamumuhay Naiuugnay ang mga kasalukuyang pagbabagong pangekonomiya na naganapnagaganap sa kalagayan ng mga bansa Natataya ang pagkakaibaiba ng antas ng pagsulong at pagunlad ng timog at timogkanlurang asya gamit ang estadistika at kaugnay na datos Nasusuri ang mga anyo at tugon sa neokolonyalismo sa timog at kanlurang asya Natataya ang epekto ng kalakalan sa pagbabagong pangekonomiya at pangkultura ng mga bansa sa timog at kanlurang asya Napapahalagahan ang mga kontribusyon ng timog at kanlurang asya sa larangan ng sining humanidades at palakasan Nahihinuha ang pagkakakilanlan ng kulturang asyano batay sa mga kontribusyong ito

Copyright Information

Yes
Deped Central Office
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.4 MB bytes
application/pdf
44 p.