Select Grade Level

10 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6776 MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita Filipino Learning Material View Details
6789 MISOSA Detalye ng Kuwentong/Balitang Binasa Filipino Learning Material View Details
12683 FILIPINO Baitang 5 Kagamitan ng Mag-aaral Filipino Learning Material View Details
6853 MISOSA Paggamit ng Sugnay na di-makapag-iisa/Opinyon at Katotohanan/Liham sa Editor Filipino Learning Material View Details
6855 MISOSA Mga Bahagi ng Pahayagan Filipino Learning Material View Details
7111 PRODED Ang Bahagi ng Pahayagan Filipino Learning Material View Details
6858 MISOSA Pagbibigay ng Angkop na Wakas sa Isang Talata o Kuwento Filipino Learning Material View Details
6873 MISOSA Mga Pang-uri ayon sa Kayarian/Pagsulat ng Patalastas/Babala Filipino Activity Sheets View Details
7906 MISOSA Mga Sangkap sa Pagsulat Filipino Learning Material View Details
7911 MISOSA Mga Impormasyon sa Pormularyo at mga Pang-ukol Filipino Modules View Details