Self-Learning Modules- Quarter 4-Filipino: Grade 5, Modules 1-6

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 September 1st

Description
Contents: 1. Filipino 5: Quarter 4- Module 1: Solusyon sa Naobserbahang Suliranin at Paggawa ng Dayagram ng Ugnayang Sanhi at Bunga. 2. Filipino 5: Quarter 4- Module 2: Gamit ng Iba’t Ibang Uri ng Pangungusap. 3. Filipino 5: Quarter 4- Module 3: Pagtukoy sa Paniniwala ng May- Akda ng Teksto sa Isang Isyu at Pagsulat ng Maikling Balita, Editoryal, at iba pang Bahagi ng Pahayagan. 4. Filipino 5: Quarter 4- Module 4: Paghahambing ng Iba’t ibang Dokumentaryo at Pagbibigay Lagom/Buod sa Tekstong Napakinggan. 5. Filipino 5: Quarter 4- Module 5: Nakasusulat ng Iskrip para sa Radio Broadcasting at Teleradyo at Nakagagamit ng mga Bagong Natutuhang Salita sa Paggawa ng Sariling Komposisyon. 6. Filipino 5: Quarter 4- Module 6: Pagtatanong Tungkol sa Impormasyong Inilahad sa Dayagram, Tsart, at Mapa Mula sa Aklat na Pinili Batay sa Interes.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pakikinig Pagsulat Gramatika
Educators, Learners
Napagsusunodsunod
ang mga
pangyayari sa
tekstong
napakinggan
(kronolohikal na
pagsusunodsunod
) Nakagagawa ng
dayagram ng
ugnayang sanhi at
bunga mula sa
tekstong
napakinggan Nakapagbibigay
ng lagom o buod
ng tekstong
napakinggan Naisusulat nang
malinaw at
wasto ang mga
pangungusap at
talata Nakasusulat ng
isang maikling
balita Nakasusulat ng
talatang
nagsasalaysay Nakasusulat ng
idiniktang liham
ayon sa tamang
anyo at ayos Nakasusulat ng
editoryal

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.54 MB
application/x-zip-compressed