MISOSA Mga Sangkap sa Pagsulat

Learning Material, Modules  |  PDF
Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in using punctuation in separating words in a series and in direct quotes.
Objective
1. nagagamit ang wastong bantsas sa paghihiwalay ng mga salitang sunod-sunod sa isang serye

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pagsulat
Educators, Learners
Nakasusulat
nang may
wastong baybay,
bantas ang ng
idiniktang talata

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

434.96 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
9 pages