Select Grade Level

16 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16917 Division Contextualized Learning Resource in Filipino 4 Filipino Lesson Plan View Details
6732 BALS Ako, Kami, Tayo: Sa Landas ng Kapayapaan Filipino Learning Material View Details
6769 MISOSA Kahulugan ng Matalinghagang Salita Filipino Learning Material View Details
6776 MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita Filipino Learning Material View Details
6789 MISOSA Detalye ng Kuwentong/Balitang Binasa Filipino Learning Material View Details
6793 BALS Nang Matuto ka at Magising Filipino Learning Material View Details
6795 MISOSA Pagsulat ng Balangkas Filipino Learning Material View Details
6805 MISOSA Pagbibigay Hinuha Filipino Learning Material View Details
6809 MISOSA Katangian ng mga Tauhan sa Kuwento Filipino Learning Material View Details
6826 MISOSA Pagtukoy sa Pandiwa sa Kuwentong Binasa/Ugnayang Sanhi at Bunga Filipino Modules View Details
6834 MISOSA Mga Pariralang Pang-abay, Mga Panuto sa Babala at Iba Pa Filipino Activity Sheets View Details
6854 MISOSA Angkop na Pamagat ng Talata at Paggamit ng Malalaking Titik sa Pamagat Filipino Learning Material View Details
6858 MISOSA Pagbibigay ng Angkop na Wakas sa Isang Talata o Kuwento Filipino Learning Material View Details
6861 MISOSA Pagbubuod at Mga Kayarian ng Pangngalan Filipino Learning Material View Details
1268 Mga Diptonggo sa Tula at Mahahalagang Pangyayari sa Kuwento Filipino Learning Module View Details