Self-Learning Modules - Quarter 3 - Filipino: Grade 4, Modules 1 to 8

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 25th

Description
Contents: 1. Filipino ,Grade 4, Quarter 3 - Module 1: Paglalahad at pagsulat ng mga Hhakbang sa Isang Gawain. 2. Filipino ,Grade 4, Quarter 3 - Module 2: Ugnayang Pang-abay, Pang-uri, at Pandiwa sa Paglalarawan. 3. Filipino ,Grade 4, Quarter 3 - Module 3: Opinyon, Katotohanan, at Katuwiran. 4. Filipino ,Grade 4, Quarter 3 - Module 4: Magalang na Pananalita sa Pagbibigay Reaksiyon sa Isang Isyu. 5. Filipino ,Grade 4, Quarter 3 - Module 5: Nagagaamit nang Wasto ang Pang-angkop (-ng, -g at na) sa Pangungusap at Pakikipagtalastasan/ Nagagamit nang Wasto at Angkop ang Simuno at Panaguri sa Pangungusap. 6. Filipino ,Grade 4, Quarter 3 - Module 6:Pagbuo ng Angkop na Pamagat at Talata na May Sanhi at Bunga. 7. Filipino ,Grade 4, Quarter 3 - Module 7: Paggamit ng Pangatnig sa Pagpapahayag ng Saloobin at Karanasan. 8. Filipino ,Grade 4, Quarter 3 - Module 8: "Naisasalaysay muli ang Napakinggang Teksto Gamit ang Sariling Salita/ Nakasusulat ng Balita na may Huwaran/Padron/Balangkas na may Wastong Pagkasunod-sunod ng mga Pangyayari".
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pakikinig: Pag-unawa sa Napakinggan Pagsasalita: Gramatika Kayarian ng Wika
Educators, Learners
Natutukoy ang damdaminng tagapagsalita ayon sa
tono,diin, bilis at
intonasyon Nasusunod ang
napakinggang panuto o
hakbang ng isang gawain Nagagamit nang
wasto ang mga
pangngalan sa
pagsasalita
tungkol sa mga
- bagay
- pangyayari
sa paligid Nagagamit ang
iba’t ibang uri ng
panghalip sa
usapan at
pagsasabi tungkol
sa sariling
karanasan Nagagamit nang
wasto ang panguri
(lantay)
sa
paglalarawan
ng

tao,
lugar,
bagayat
pangyayari


sa
sarili

ibang
tao

katulong
sa
pamayanan Nagagamit ang
aspekto
(panahunan) ng
pandiwa n sa
pagsasalaysay ng
nasaksihang
pangyayari Nagagamit ang
panagano ng
pandiwa
- pawatas
- pautos
sa pagsasalaysayng
napakinggang
usapan Nagagamit ang
panagano
- paturol
- pasakali
ng pandiwa sa
pagsasalaysay ng
sariling karanasan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

7.33 MB
application/x-zip-compressed