MISOSA Pagtukoy sa Pandiwa sa Kuwentong Binasa/Ugnayang Sanhi at Bunga

Modules  |  Module  |  PDF


Published on 2014 December 9th

Description
This material is composed of activities aimed to sharpen learners' skill in identifying cause and effect as well as verbs in narratives.
Objective
1. naibibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa napakinggang teksto

2. natutukoy ang mga pandiwa sa kuwentong binasa

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 5, Grade 6
Filipino
Pakikinig: Pag-unawa sa Napakinggan
Learners
Nailalarawan ang
elemento ng
kuwento
- tagpuan
- tauhan
- banghay
- pangyayari Naibibigay ang
sanhi at bunga ng
mga pangyayari sa
napakinggang
teksto Naibibigay ang
sanhi at bunga ng
mga pangyayari
sa napakinggang
ulat

Copyright Information

Yes
Bureau of Learning resources-Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

232.35 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
10 pages