Division Contextualized Learning Resource in Filipino 4

Lesson Plan  |  DOCX


Published on 2020 February 17th

Description
Ang kagamitan/material na ito ay binubuo ng mga aralin at gawain ukol sa pagpapahalaga sa mga biyaya ng kalikasan tungo sap ag-unlad.
Objective
1. Nasasagot ang mga literal na tanong tungkol sa napakinggang tekstong pampanitikan-alamat. (F4PN-IIf-3.1)
2. Naipagmamalaki ang sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito (F4PL-Oa-j-1)

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pakikinig: Pag-unawa sa Napakinggan
Educators
Naibibigay ang
paksa ng
napakinggang
teksto

Copyright Information

Analyn Solayao (analyn.solayao) - San Roque ES, Catbalogan City, Region VIII - Eastern Visayas
Yes
Catbalogan City Division - DepEd RO-8
Use, Copy, Print

Technical Information

2.75 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document