EASE Modyul 2 Mga Ponema ng Filipino

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2014 December 4th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in identifying and using the phonemes of the Filipino language.
Objective
1. nakikilala ang uri at gamit sa pagpapahayag ng mga ponemang segmental at ponemang suprasegmental

2. nakikilala at nagagamit nang wasto ang mga salitang may diptonggo at klaster

3. natutukoy ang tiyak na uri ng teksto

4. nagagamit ang mga hudyat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pagsulat Wika at Gramatika
Educators
Naisusulat at
naisasagawa ang isang
makatotoha-nang radio
broadcast na
naghahambing sa
lipunang pilipino sa
panahong naisulat ang
florante at laura at sa
kasalukuyan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

352.65 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
46 pages