MISOSA Pagkakasunud-sunod ng mga Salita ayon sa Alpabetong Filipino

Modules  |  PDF
Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in arranging events in chronological order as well as arranging words alphabetically.
Objective
1. nakapagsusunod-sunod ang mga ideya sa ulat/balitang napakinggan

2. nakapagsusunod-sunod ang mga salita ayon sa Alpabetong Filipino sa una hanggang ikatlong titik

3. nakagagamit ng angkop na bantas para sa iba't-ibang pangungusap

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Pakikinig
Educators, Learners
Nakasusunod sa panuto

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

843.19 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
8 pages