Grade 6 Filipino Unang Markahan - Modyul 1 Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Nabasang Pabula, Kuwento, Tekstong Pang-Impormasyon at Usapan

Modules, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2024 May 2nd

Description
Pagkatapos ng araling ito ang mga mag-aaral ay makakasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang/nabasang pabula, kuwento, tekstong pang-impormasyon at usapan
Objective
Sa pagtatapos ng leksiyon, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
a. makakasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang/nabasang pabula, kuwento, tekstong pang-impormasyon at usapan

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Pagbasa Panonood
Learners
Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano sa tekstong pang-impormasyon Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang ulat

Copyright Information

Erlheen P. Cresencio
Yes
Department of Education- Division of Antique
USE, PRINT, REPRODUCE, Reproduce, Use, Print

Technical Information

1.57 MB
application/pdf
MS WORD, PDF
33