Naipapahayag ang sariling ideya/damdamin o reaksyon tungkol sa napakinggan/nabasang kuwento, alamat, tugma o tula at tekstong pang-impormasyon

Learning Material  |  ZIP


Published on 2022 November 12th

Description
Tinatalakay ng worksheet na ito ang pagbibigay ng sariling ideya o reaksyon sa napakinggan o nabasang kuwento, alamat, tugma o tula at tekstong pang-impormasyon. Nahahasa ang kagalingan sa pagbabasa o pakikinig ng kuwento sa pamamagitan ng mga kasanayan na nakapaloob sa worksheet.
Objective
Naipapahayag ang sariling ideya/damdamin o reaksyon tungkol sa
napakinggan/nabasang:
a. kuwento,
b. alamat
c. tugma o tula
d. tekstong pang-impormasyon

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: pag-unawa sa binasa Pakikinig: pag-unawa sa napakinggan
Learners
Nakapagbibigay
ng sariling
hinuha sa
napakinggang
teksto/kuwento Naibibigay ang
paksa o kaisipan
sa napakinggang
kuwento tungkol
sa isang tunay
na pangyayari Naibibigay ang mga sumusuportang kaisipan sa pangunahing
kaisipan ng tekstong binasa

Copyright Information

Mayreen P. Brigola
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

1.67 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document