Pagsagot ng mga Tanong at Pagbibigay ng Lagom o Buod ng Napakinggan o Nabasa

Self Learning Module  |  DOCX


Published on 2021 April 7th

Description
Ang materyal na ito ay para sa mga mag-aaral ng grade 6 sa Filipino at naayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay nakapokus sa pagsagot ng mga tanong at pagbibigay ng lagom o buod ng napakinggan o nabasa.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Pakikinig Pagbasa
Learners
Napagsusunod-sunod na kronolohikal ang mga pangyayari sa napakinggang teksto Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang anekdota

Copyright Information

meralonia fronda (maf9201973) - Rizal Central School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education – Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

3.42 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document