Pagsagot sa mga Tanong sa Binasang Talaarawan at Anekdota

Modules  |  PDF


Published on 2023 October 20th

Description
Ang materyal na ito ay isinulat ni Monette M. Bargado mula sa Mababang Paaralan ng Baclas, Distrito ng Southern Pinukpuk at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Layunin nito na matulungan ang mga mag-aaral sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa binasa/napakinggang talaarawan, journal at anekdota.
Objective
Nasasagot ang mga tanong sa binasang talaarawan at anekdota

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pagbasa
Learners
Nasasagot ang mga
tanong sa binasang
anekdota Nasasagot ang mga
tanong sa binasang
talaarawan

Copyright Information

MONETTE BARGADO (monettebargado) - Baclas Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

461.24 KB
application/pdf