Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Binasang Ulat at Tekstong Pang-impormasyon : Contextualized Teacher Resource in Filipino 6

Teacher's Guide, Lesson Exemplar  |  DOCX


Published on 2023 May 5th

Description
Ang teacher resource na ito ay proyekto ng Curriculum Implementation Division partikular dito ang Learning Resource Management and Development Unit, Department of Education, Schools Division ng Himamaylan City sa pagresponde sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay nakapokus sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggan/binasang ulat at tekstong pang-impormasyon.
Objective
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang/ binasang ulat at tekstong pang-impormasyon sa mga pangyayari sa loob at labas ng paaralang Cong. Eliseo P. Limsiaco Sr. Memorial School.
•Nakapagbubuo ng mga tanong tungkol sa napakinggang/ binasang ulat at tekstong pang-impormasyon sa mga pangyayari sa loob at labas ng paaralang Cong. Eliseo P. Limsiaco Sr. Memorial School.
•Naiaangkop ang mga tanong tungkol sa napakinggang/ binasang ulat at tekstong pang-impormasyon sa mga pangyayari sa loob at labas ng paaralang Cong. Eliseo P. Limsiaco Sr. Memorial School.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Pakikinig Pagsasalita
Educators
Naibibigay ang paksa ng napakinggang teksto

Copyright Information

Gladys Joy Limsiaco (gladysjoy.limsiaco) - Cong. Eliseo P. Limsiaco Sr. MES, Himamaylan City, Region VI - Western Visayas
Yes
Department of Education- SDO Himamaylan City
Use, Copy, Print

Technical Information

3.93 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document