Pagsagot sa mga Tanong sa Binasang Talaarawan/ Anekdota

Modules  |  PDF


Published on 2024 June 3rd

Description
Ang modyul na ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas. isinulat ito ni Meralonia A. Fronda mula sa Rizal Central School, Rizal District, SDO Kalinga at nakatuon sa pagpapamalas ng kakayahan sa mapanuring pagbasa at pag-unawa sa binasa.
Objective
1. Masasagot ang mga tanong sa nabasang talaarawan/anekdota
F6RC-IIdf3.1.1
2. Mapapahalagahan ang napapakinggang talaarawan/anekdota
3. Masasagot ang puzzle tungkol sa talaarawan/anekdotang binasa sa
tulong ng mga tanong tungkol dito

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Pagbasa
Learners
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang anekdota

Copyright Information

meralonia fronda (maf9201973) - Rizal Central School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - SDO Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

479.58 KB
application/pdf