Mga Salik na Nakakaapekto sa Demand

Modules  |  PDF


Published on 2024 June 7th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Ginong Johny Gumabay Macababbad mula sa Cal-owan Agricultural Vocational National High School, Northern Pinukpuk District, Division of Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito'y nakapokus sa demand, mamimili, kita at produksyon.
Objective
Natatalakay ang konsepto at salik na nakakaapekto sa demand sa pang-araw-araw na pamumuhay.
Naipapaliwanag ang konsepto ng demand sa pang araw-araw ng mamamayan.
Natutukoy ang iba't ibang salik na nakakaapekto sa demand ng tao sa lipunan at sa buong bansa.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Demand
Learners
Matalinong nakapagpapasya sa pagtugon sa mga pagbabago ng salik na nakaaapekto sa demand

Copyright Information

johny macababbad (johnymacababbad) - Cal-owan Agricultural Vocational National High School, Kalinga, CAR
Yes
DepEd Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

640.30 KB
application/pdf